Termeni și Condiții

 

 

 1. PREAMBUL

Site-ul www.luxurywine.ro este proprietatea societății ESENTZE DESIGN PROJECT SRL, având sediul social în Str. Nicolae Dărăban nr. 12, municipiul Arad, județul Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/1229/2012, CUI 30875377.

Accesarea acestui site și achiziționarea produselor implică acceptarea termenilor și condițiilor cuprinse în acest document, astfel că se recomandă citirea completă a acestuia.

 • DEFINIȚII ȘI TERMENI

Cumpărător – persoana fizică sau juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea ESENTZE DESIGN PROJECT SRL, având sediul social în Str. Nicolae Daraban, nr. 12, municipiul Arad, județul Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2/1229/2012, CUI 30875377.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzator, Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de Vânzător, Cumpărătorul urmând a primi din partea Vânzătorului un email de confirmare a comenzii.

 • Documente Contractuale

Prin înregistrarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente:

 1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 3. Termeni și condiții

Pentru motive justificate (cum ar fi epuizarea stocurilor), Vânzătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări cantității de Bunuri și Servicii din Comandă. Într-o asemenea situație, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul telefonic sau prin e-mail, la datele comunicate în cadrul Comenzii și va returna orice sume achitate în plus cu ocazia înregistrării Comenzii.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător și intră în vigoare în momentul confirmării Comenzii de către Vânzător, comanda neconfirmată neavând valoarea unui Contract. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 • DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul are dreptul de a aduce orice modificări informațiilor prezentate pe Site, fără vreo notificare prealabilă.

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de Vânzător, fără anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Vânzătorul are dreptul de a exclude din Site și de a ignora comentarii sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.

Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Vânzătorul are obligația de a onora Comanda confirmată prin livrarea Bunurilor și Serviciilor comandate, conform specificațiilor Cumpărătorului cuprinse în Comandă

Vânzătorul se obligă să asigure o ambalare corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor pentru a asigura integritatea acestora la transport, asigurând și transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 • DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Pentru a putea cumpăra de pe www.luxurywine.ro, Cumpărătorul trebuie să introducă datele pe website-ul www.luxurywine.ro

În utilizarea serviciului, Cumpărătorul declară că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.

În situația în care Vânzătorul consideră că această obligație a fost încălcată, Vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca Cumpărătorului accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Cumpărătorul are dreptul la livrarea Bunurilor și Serviciilor comandate, conform specificațiilor cuprinse în Comandă.

Cumpărătorul are dreptul de a modifica și șterge Contul creat pentru înregistrarea unei Comenzi, dacă este cazul.

Cumpărătorul are obligația de a nu divulga datele de identificare ale contului, în special parola către terțe persoane, orice asemenea divulgare fiind făcută pe propria responsabilitate.

Cumpărătorul are obligația de a furniza date corecte și complete, necesitatea furnizării acestor date decurgând din obligativitatea Vânzătorului de a emite o factură corectă și asigurarea posibilității de livrare a Bunurilor și Serviciilor comandate.

Cumpărătorul are obligația de a verifica toate caracteristicile Bunurilor și Serviciilor și de a lămuri cu Vânzătorul, prealabil înregistrării unei Comenzi, orice neclarități cu privire la Bunuri și Servicii.

Cumpărătorul are obligația achitării contravalorii Bunurilor și Serviciilor comandate.

 • CESIONARE ȘI SUBCONTRACTARE

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

 • DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului www.luxurywine.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.luxurywine.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală Cumpărătorul sau orice persoană interesată poate folosi adresa de mail office@luxurywine.ro.

 • Forța majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 • FACTURARE, VÂNZARE ȘI PLĂȚI

Procedura de achiziție – este posibilă plasarea unei comenzi în aceste două moduri:

• direct prin căruciorul electronic;

• prin trimiterea unui e-mail la office@luxurywine.ro cu lista cu sticlele dorite și numerele dvs. de telefon pentru a fi contactați de unul dintre operatorii noștri.

Comanda se face prin confirmarea comenzii și este supusă plății prețului, taxelor și costurilor de transport și de plată indicate în formularul rezumat al comenzii.

Ordinul de procesare a comenzii nu constituie acceptare. Încheierea contractului are loc atunci când Confirmarea comenzii este trimisă de către Proprietar la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător. Proprietarul își rezervă dreptul de a nu confirma o comandă prin comunicarea către Cumpărător în termen de 20 de zile de la cumpărare, la adresa de e-mail asociată achiziției sale, indisponibilitatea unuia sau mai multor produse achiziționate. În acest caz, Proprietarul va rambursa costurile și costurile de expediere suportate de Cumpărător.

Pentru fiecare comandă plasată, ESENTZE DESIGN PROJECT SRL emite documentele fiscale aferente. Nicio schimbare nu va fi posibilă după emiterea facturii. Primirea corectă a comenzii este confirmată de către ESENTZE DESIGN PROJECT SRL prin e-mail, la adresa specificată de Cumpărător la înregistrarea pe site. Acest mesaj de confirmare va conține toate datele introduse de Cumpărător, care se angajează să verifice corectitudinea acestora și să comunice imediat corecțiile. Prin plasarea unei comenzi în magazinul online de vinuri luxurywine.ro, Cumpărătorul declară că a citit termenii și condițiile de vânzare, metodele de plată propuse și procedura de achiziție completă.

Disponibilitatea produselor – prețurile, descrierile sau disponibilitatea produselor afișate pot fi modificate fără notificare. Fotografiile sunt orientative și nu constituie o garanție a calității produsului.Cutiile cadou ,atat gravate at si negravate,pot fi livrate doar daca se omanda si 1 sticla de vin.

Procesarea comenzii – Comanda este procesată în termenii specificați în pagina de rezumat și în e-mailul Confirmare comandă, în funcție de disponibilitatea produsului comandat.Proprietarul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele suferite de Cumpărător din cauza întârzierilor în livrare care nu depind de circumstanțele previzibile de către părți în momentul trimiterii Confirmării comenzii.

Livrarea – livrările se fac în timpul programului normal de lucru la adresa indicată de Utilizator și în maniera specificată în rezumatul comenzii. După livrare, Cumpărătorul trebuie să verifice conținutul specificând eventualele anomalii in formularul de livrare.Proprietarul nu poate fi tras la răspundere pentru erorile de livrare din cauza inexactității în completarea comenzii de cumpărare de către Cumpărător, pentru eventualele daune produse în urma livrării de către transportator sau pentru întârzierile de livrare imputabile acestuia. În situația în care Vânzătorul se află în imposibilitatea de a livra Comanda din culpa Cumpărătorului (fie că acesta nu este găsit la adresa menționată, nu poate fi contactat sau nu se prezintă pentru ridicarea coletului de la Poșta Română, etc.), Comanda va fi anulată. Pentru o nouă livrare, Cumpărătorul va trebui sa suporte noi costuri de livrare sau alte costuri tehnice ce se impun. În situația în care Cumpărătorul nu se prezintă pentru ridicarea coletului, vânzătorul are dreptul de a condiționa o nouă Comandă de plata în avans a Bunurilor și Serviciilor și a taxelor de transport aferente.

Metoda de plată – luxurywine.ro  oferă clienților săi următoarele metode de plată:

• Plata ramburs – la livrare

• Plata prin intermediul platformei Mobilpay. Aceasta este platforma prin care pot fi utilizate cardurile de credit ale circuitelor Visa și Mastercard..

Protecția minorilor – vânzarea de alcool este interzisă copiilor sub 18 ani. Prin comandarea oricăror produse prezentate pe site-ul LuxuryWine.ro, Cumpărătorul se angajează să aibă vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data efectuării comenzii.

Luxury Wine garantează starea exterioară a sticlelor și originalitatea acestora, iar în cazul în care există defecte asupra stării etichetelor, a capsulei sau a altora, acestea se comunică clientului și prin materiale fotografice. În nici un caz nu este garantat conținutul flacoanelor. Clientul, dacă nu este mulțumit de sticle, poate profita de dreptul de returnare menționat mai sus, dar niciodată o dată nu se deschide o sticlă. În cazul sticlelor tip vintage de peste 10-20-30-40 de ani, clientul trebuie să știe că caracteristicile organoleptice ale vinului de-a lungul anilor se schimba și riscul de consum al băuturilor crește pe parcursul anilor. Unele vinuri precum Barolo, Il Barbaresco, Amarone, Brunello și Bordeaux au potențial de invechire ,dar alte vinuri precum Dolcetto, Grignolino, Ruchè și multe vinuri albe ar trebui să fie consumate ca vinuri tinere, iar sticlele vechi de astfel de vinuri au mai mult sens ca element de colecție pentru zilele de naștere , aniversări etc.

 1. RETURNAREA PRODUSELOR

Cumpărătorul care achiziționează de la magazinul online luxurywine.ro își poate exercita dreptul de returnare valabil prin lege de 14 zile de la primirea bunurilor și reglementat prin OUG nr. 34/2014, care garantează dreptul de returnare, pentru orice motiv, din contractul de cumpărare. Pentru a avea dreptul la acest lucru, produsul (sau produsele) nu trebuie să prezinte semne de manipulare, ele trebuie privite și nu utilizate, ambalajul și produsele trebuie să fie intacte și în aceeași stare ca și în momentul livrării. Returnările pentru produsele uzate sau sticlele deschise și / sau cu ambalaje și etichete deteriorate nu vor fi acceptate.

Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului contravaloarea Bunurilor în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Cumpărător în ceea ce privește decizia de retragere din Contract, condiționat de primirea Bunului vândut sau a unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Vânzătorul va efectua rambursarea folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul și-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.

Costul transportului trebuie să fie suportat integral de client, iar rambursarea (numai suma egală cu costul produselor, deci fără costuri de transport) va avea loc în termen de maxim 30 de zile de la primirea produselor returnate. În măsura în care produsele returnare nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, ne rezervăm dreptul de a refuza preluarea coletului sau, după caz, de a restitui o sumă inferioară celei de achiziție, proporțională cu scăderea valorii bunului returnat.

 1. LITIGII

În măsura existenței unor litigii, părțile vor încerca soluționarea amiabilă a acestora. În caz contrar, instanța de judecată competentă teritorial și material va fi cea indicată de normele procesuale în vigoare.

Consumatorul având domiciliul într-un stat membru al Uniunii Europene are posibilitatea să acceseze o platformă online care oferă un instrument alternativ de soluționare a litigiilor. Acest instrument poate fi utilizat de către consumatorul european pentru a soluționa în mod extrajudiciar orice litigiu legat de și / sau rezultat din contractele de vânzare a bunurilor și serviciilor încheiate pe internet. În consecință, dacă sunteți consumator european, puteți utiliza această platformă pentru a rezolva orice litigiu care decurge din contractul online încheiat cu proprietarul. Platforma este disponibilă la următorul link.

 1. Promoții

Politica prețurilor/reducerilor de pe Site este stabilită în totalitate de către Vânzător, iar prețul de cumpărare este cel afișat în momentul lansării Comenzii. Vânzătorul are dreptul de a întrerupe oricând o campanie promoțională pe parcursul desfășurării acesteia, prețul actual al Bunurilor și Serviciilor fiind menționat pe Site.

Toate promoțiile prezente în Site sunt valabile în limita stocului disponibil.

Promoțiile nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

 1. Dreptul de autor asupra informatiilor publicate pe site

Întregul conținut al Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a societății ESENTZE DESIGN PROJECT SRL și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul societății ESENTZE DESIGN PROJECT SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

 1. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

Vânzătorul are dreptul de modifica termenii și condițiile prezente, fără a fi obligat să justifice în vreun mod modificările, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească altă formalitate, opozabilitatea fiind asigurată de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Prin crearea Contului/accesarea Contului prealabil creat și/sau înregistrarea Comenzilor, Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului/ accesării Contului prealabil creat și/sau înregistrării Comenzii.

 1. VÂRSTA MINIMĂ PENTRU UTILIZARE

Prin continuarea folosirii website-ului www.luxurywine.ro declar că sunt major. În caz contrar, voi înceta utilizarea site-ului și voi trimite o solicitare la adresa de e-mail din secțiunea contact a acestui site în vederea ștergerii datelor mele.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) Reg. (EU) 2016/679, www.luxurywine.ro are prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe site-ul www.luxurywine.ro administrat de ESENTZE DESIGN PROJECT SRL, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a www.luxurywine.ro și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de www.luxurywine.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de www.luxurywine.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de www.luxurywine.ro atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentului document – Termeni și Condiții – ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute conform GDPR, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

În baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa ESENTZE DESIGN PROJECT SRL, Str. Nicolae Daraban, nr. 12, mun. Arad, jud. Arad, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interveniți asupra datelor transmise; 

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, www.luxurywine.ro poate notifica utilizatorii/clienții (Cumpărătorii) privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale, conform opțiunii bifate la înregistrare.

www.luxurywine.ro este administrat de ESENTZE DESIGN PROJECT SRL și nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client (Cumpărător) care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.luxurywine.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și pentru a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul Cumpărătorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI OPERARE A SITE-ULUI WEB ESENTZE DESIGN PROJECT SRL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul ESENTZE DESIGN PROJECT SRL, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ESENTZE DESIGN PROJECT SRL  se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Prin Politica de confidențialitate, ESENTZE DESIGN PROJECT SRL  dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii de confidențialitate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă̆ orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră̆) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă̆ că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este ESENTZE DESIGN PROJECT SRL.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

ESENTZE DESIGN PROJECT SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

NESWSLETTER

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conținut de marketing, despre produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către ESENTZE DESIGN PROJECT SRL într-o anumită perioadă.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a ESENTZE DESIGN PROJECT SRL.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul linkului atașat Newsletterului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată pe email la adresa menționată în secțiunea de contact a site-ului nostru.

ESENTZE DESIGN PROJECT SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite mesaje de tip newsletter și/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi mesaje de marketing, informare și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea ESENTZE DESIGN PROJECT SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către ESENTZE DESIGN PROJECT SRL vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru ESENTZE DESIGN PROJECT SRL de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care ESENTZE DESIGN PROJECT SRL colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai ESENTZE DESIGN PROJECT SRL .

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI

Site-ul ESENTZE DESIGN PROJECT SRL  poate conține, la un moment dat, linkuri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ESENTZE DESIGN PROJECT SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri. ESENTZE DESIGN PROJECT SRL nu își asumă responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este precizat in documentul menționat.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

ESENTZE DESIGN PROJECT SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 • În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 3 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 3 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care ESENTZE DESIGN PROJECT SRL le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate – aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească̆ un răspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră̆ să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date accesând Contul meu.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră̆. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstram Datele dumneavoastră̆ din motive legale sau juridice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră̆. Acest lucru înseamnă̆ că prelucrarea Datelor dumneavoastră̆ este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizam sau să le procesam. Acest drept se aplică in circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică̆ de dumneavoastră̆), pentru o perioadă care permite operatorului (adică̆ ESENTZE DESIGN PROJECT SRL) să verifice corectitudinea Datelor;
  • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică̆ dumneavoastră̆) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  • operatorul (de exemplu, ESENTZE DESIGN PROJECT SRL) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică̆ de dumneavoastră̆) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  • persoana vizată (adică̆ dumneavoastră̆) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (in acest caz ESENTZE DESIGN PROJECT SRL) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (ESENTZE DESIGN PROJECT SRL) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică̆ dumneavoastră̆).
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează̆ din baza noastră̆ de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează̆ pe consimțământul dumneavoastră̆ sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 • Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de procesare se bazează̆ pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră̆ de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de ESENTZE DESIGN PROJECT SRL.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră̆ de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru via linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le transmitem.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe un interes legitim.
 • Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browser-ului.
 • Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care www.luxurywine.ro le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către office@luxurywine.ro . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru.
 • Ca răspuns la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de ESENTZE DESIGN PROJECT SRL ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

ESENTZE DESIGN PROJECT SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii ESENTZE DESIGN PROJECT SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ESENTZE DESIGN PROJECT SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul ESENTZE DESIGN PROJECT SRL poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea ESENTZE DESIGN PROJECT SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ESENTZE DESIGN PROJECT SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIES

Introducere

Prezenta Politica privind fișierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor acestui website. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea si administrarea cookie-urilor de către administratorii acestui website, în contextul navigării utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.

Ce sunt cookie-urile?

Termenul „cookie”-uri se refera la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera).

Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramânând „pasive”, în sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate. Un cookie este format din doua parti: numele cookie-ului si continutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.

Scopuri de utilizare pentru cookie-uri

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator în parte si anume pentru:

 • îmbunatatirea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar în timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizata aceasta pagina de internet catre administratorul website-ului;
 • anticiparea unor eventuale bonificatii care vor fi în viitor puse la dispozitia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în functie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legatura cu modul în care se utilizeaza aceasta pagina de internet, administratorul website-ului poate adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta si mai accesibila pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferinte stabilite de catre utilizatorii acestei pagini de internet cum ar fi urmatoarele exemple non-limitative:

 • limba în care este vizualizata o pagina de internet;
 • moneda în care se exprima anumite preturi sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.

Durata de viață a cookie-urilor

Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina si durata de viata a acestora:

 • „Cookie de sesiune” este un cookie care este sters automat când utilizatorul îti închide browser-ul.
 • „Cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramâne stocat în terminalul utilizatorului pâna când atinge o anumita data de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câtiva ani) sau pâna la stergerea acestuia de catre utilizator în orice moment prin intermediul setarilor browser-ului.

Cookie-urile plasate de terți

Anumite sectiuni de continut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terti, adica nu de catre administratorul website-ului, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terti („third party cookies”). Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile în materie de protec?ie a datelor si Politica de Confidet?ialitate operabile de detinatorul website-ului. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google Analytics, Facebook, diverse magazine online si/sau servicii de monitorizare statistica a traficului online.

Tipuri de cookie-uri utilizate. Informații stocate de cookie-uri

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri de performanta a paginii de internet : memoreaza preferintele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferintelor în cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.
 2. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor : informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior, de pe ce site vine utilizatorul și pe ce site pleaca utilizatorul; aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
 3. Cookie-uri pentru geo-localizare (“geo-targeting”): utilizate pentru a stabili automat tara de provenienta a utilizatorului paginii de internet; pe baza localizarii, vizitatorului îi vor fi afisate aceleasi reclame (aferente localizarii detectate) indiferent de limba selectata.
 4. Cookie-uri de înregistrare : când un utilizator se înregistreaza pe acest site, se genereaza cookie-uri care memoreaza acest demers; serverele utilizeaza aceste cookie-uri pentru a arata administratorilor website-ului contul cu care sunteti înregistrat; utilizarea acestor cookie-uri permite sa se asocieze orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit; în cazul în care nu a fost selectata optiunea „pastreaza-ma înregistrat”, aceste cookie-uri se vor sterge automat la momentul terminarii sesiunii de navigare.
 5. Cookie-uri pentru publicitate : cookie-uri ale furnizorilor de publicitate care permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia si timpul scurs de la momentul vizualizarii respectivului mesaj publicitar; astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicitatii online; aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informatii despre contentul vizualizat, nu si despre utilizatori.

Mod de lucru al cookie-urilor

Cookie-urile pastreaza informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoa?terea browser-ului. Aceasta pagina de internet recunoaște browser-ul pâna când cookie-urile expira sau sunt șterse.

Particularizarea setarilor browser-ului privind cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare data când browser-ul este închis.

Dezactivare cookie-uri

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragând dupa sine limitari ale posibilita?ilor de utilizare ale acesteia. Utilizatorii îsi pot configura browser-ul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume. Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, în sec?iunea „op?iuni” sau în meniul de „preferinte” al browser-ului tau. Totusi, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferintelor si interesele dumneavoastra, evidentiate prin comportamentul de navigare. 

 ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului ESENTZE DESIGN PROJECT SRL.

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul ESENTZE DESIGN PROJECT SRL dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 1. INFORMATII DETALIATE. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@luxurywine.ro.

 1. PREVEDERI FINALE

Termenii și condițiile acestei Politici se pot actualiza/schimba periodic. Vom publica orice modificări substanțiale aduse acestei Politici prin notificări corespunzătoare fie pe acest website, fie contactându-vă prin alte canale de comunicare. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să ne contactați prin coordonatele noastre disponibile în pagina de contact a website-ului.